Buku Saku Etika Islam Sehari-hari

  • Belum ada review pelanggan

Rp 17.500 Rp 35.000
  • ISBN: 9786021687482
  • Penerbit: Zaman
  • Stok: tersedia

Islam adalah agama yang luhur dan agung. Islam tidak sekadar mengatur hubungan baik antara hamba dan Tuhannya, tapi juga mengatur hubungan indah antara hamba dengan sesama hamba, bahkan antara hamba dengan alam raya.