Dari Puncak Khilafah

  • 1 Review pelanggan

Rp 140.000 Rp 200.000

Inilah rujukan paling otoritatif tentang sejarah dunia Arab-Islam modern.

Dimulai sejak masa kejayaan Utsmaniyah pada abad keenam belas, karya penting ini menjabarkan perjalanan dunia Arab melalui kacamata masa imperialisme Eropa, ma..