Fikih Akbar

  • Belum ada review pelanggan

Rp 59.250 Rp 79.000
  • ISBN: 9786026577405
  • Penerbit: Alvabet
  • Stok: tersedia

Allah SWT menurunkan syariat Islam sejatinya untuk menciptakan kehidupan yang baik bagi seluruh umat manusia tanpa kecuali. Dengan kata lain, syariat-Nya adalah rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil ‘alamin). Wujudnya, hidup sejahtera (l..