Maryam, Bunda Sang Nabi

  • Belum ada review pelanggan

Rp 72.000 Rp 90.000

Wahai Maryam! Dari mana kamu memperoleh (makanan) ini Maryam menjawab Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki-Nya tanpa perhitungan.(Q.s. Ali-Imraan [3]:37)