Al-Ajurri

Al-Ajurri

Buku karya Al-Ajurri

Akhlak Orang Berilmu dan Ahli Quran

Rp 44.000 Rp 55.000

Pada hakikatnya, ilmu dan al-Quran adalah anugerah Allah yang patut disyukuri. Dengan keduanya, manusia menjadi makhluk mulia dan terhormat. Bagi kaum Muslim, menuntut ilmu adalah suatu keniscayaan. Begitu pula mengajarkannya kepada orang lain. Dalam proses-proses itu, ada akhlak atau adab yang mesti dipegang kuat, sehingga ilmu yang diperoleh akan bermanfaat, bernilai, dan maslahat bagi banyak or..