Dudun Hamdalah

Dudun Hamdalah

Buku karya Dudun Hamdalah

REZEKI NOMPLOK

Rp 31.150 Rp 44.500

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akanmembukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya Rezeki dari arah yang takdisangka-sangkanya.”  (QS. At-Thalaq[65]: 2-3)Mendapatkan Rezeki Nomplok ibarat mendapat durian jatuh. Sangat mengasyikkandan tentu saja banyak orang yang berharap mendapatkannya. Namun Rezeki Nomploktidak ujug-ujug turun dari langit. Ada kunci untuk meraihnya. ..