Ibnu al-Jauzi

Ibnu al-Jauzi—bernama lengkap Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad ibn al-Jawzi al-Qurasyi al-Baghdadi Abu al-Farj—adalah ahli sejarah dan hadis di zamannya, dan sangat produktif menulis. Lahir di Bagdad pada tahun 509 atau 510. Namanya dinisbatkan pada masyra‘ah al-Jawz. 
Beliau meninggal dunia pada tengah malam Jumat, 13 Ramadan 597 H di kediamannya, Bagdad, dan dikuburkan di pintu Harb, dekat kuburan Imam Ahmad ibn Hanbal—rahimahu Allah.

Ada sekitar  tiga ratus karangan yang lahir dari tangan beliau, antara lain: Talqih Fuhum Ahl al-atsar fi Mukhtashar al-Sayr wa al-Akhbar, Al-Adzkiya’ wa Akhbaruhum, Al-Mawdhu‘at, Manaqib ‘Umar ibn Abd al-Aziz, Ruh al-Arwah, Syudzur al-Uqud fi Tarikh al-Uhud (manuskrip), Zad al-Masir fi Tafsir, Al-Muntazhim fi Tarikh al-Muluk wa al-Umam  (enam jilid), Al-Dzahab al-Masbuk fi Sayr al-Muluk (manuskrip), Al-Humuqa wa al-Mughfilin, Al-Wafa fi Fadhail al-Mushthafa, Manaqib Umar ibn al-Khaththab, Manaqib Ahmad ibn Hanbal, Gharib al-Hadits, Al-Tahqiq. Dan banyak lagi karya lain beliau dalam berbagai disiplin ilmu. 

Buku karya Ibnu al-Jauzi

Syekh Hasan Al-Bashri

Rp 39.000 Rp 65.000

Jika disebut nama ulama, dialah mahkotanya; di antara ahli zuhud, dialah imamnya; di kalangan orang-orang bijak, dialah yang paling bijaksana; di antara para cerdik cendekia, dialah yang paling jernih pemikirannya; di kalangan dai, dialah yang paling mengena nasihatnya. Dialah Syekh Hasan al-Bashri. Tokoh terbaik dari generasi tabiin. Ummul Mukminin Aisyah sampai berujar, “Siapa orang ini yang ..

Buku Saku Terapi Spiritual

Rp 18.000 Rp 30.000

“Pada hari itu tidak ada gunanya harta dan anak. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sehat.”(al-Syu‘arâ’: 88–89)Buku karya ulama-psikolog klasik ini menawarkan cara tepat mengatasi aneka problem spiritual, mencegah hawa nafsu agar tidak mengganggu, dan mengobati penyakit batin yang terlanjur menjangkit akibat menuruti hawa nafsu tersebut. Pengobata..

Stock kosong

TERAPI SPIRITUAL

Rp 13.200 Rp 22.000

Pada hari itu tidak ada gunanya harta dan anak. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sehat. (al-Syu‘arâ’: 88–89)Buku karya ulama-psikolog klasik ini menawarkan cara tepat mengatasi aneka problem spiritual, mencegah hawa nafsu agar tidak mengganggu, dan mengobati penyakit batin yang terlanjur menjangkit akibat menuruti hawa nafsu tersebut. Pengobatan spi..

Stock kosong