Syafawi Ahmad

Syafawi Ahmad

Buku karya Syafawi Ahmad

Kisah Masa Kecil Nabi Muhammad

Rp 79.200 Rp 99.000

Nabi Muhammad SAW adalah oranq yanq paling mulia akhlaknya. paling baik perangainya, palinq rajin beribadah, dan palinq disayanq Allah. Seperti apa masa kecil Nabi Muhammad sehinqqa ketika dewasa menjadi oranq mulia akhlaknya?Buku ini bercerita baqaimana kisah masa kecil Muhammad SAW. Kisalmya dimulai dari sebelum lahir hinqqa remaja. luqa bercerita baqaimana penqalaman hidup Nabi Muhammad kelika..